Persbericht - Antwerpen - omgevingsvergunning INEOS - vernietiging

  • 20 mei 2021

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

De nv INEOS MANUFACTURING BELGIUM II ziet af van de vergunning die ze verkreeg voor de ontbossing van enkele terreinen ter voorbereiding van ‘Project One’ in de Antwerpse Haven

Op 28 oktober 2020 verkreeg de nv INEOS MANUFACTURING BELGIUM II van de bevoegde Vlaamse minister een omgevingsvergunning voor het ontbossen en bouwrijp maken van enkele terreinen in de Antwerpse Haven.

Via de spoedprocedure (UDN) verzochten veertien verenigingen de schorsing van die vergunning. Met zijn arrest van 13 november 2020 met nummer RvVb-UDN-2021-0287 heeft de Raad dat beroep ingewilligd en de vergunning geschorst.

Tijdens de verdere behandeling van het vernietigingsberoep heeft het bedrijf INEOS MANUFACTURING BELGIUM II aan de Raad laten weten dat hij afziet van de verkregen omgevingsvergunning. Zoals dat gebruikelijk is in zo’n geval, vernietigt de Raad de omgevingsvergunning zodat het voor iedereen duidelijk is dat de vergunning geen gevolgen meer heeft. Het arrest doet dus geen uitspraak over de wettigheid van de vergunning.

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC - 0475 70 64 23
Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-2021-0987 (24 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen